รายการทั้งหมดยังไม่กำหนดวันที่ 24 ต.ค 2561 27 ต.ค 2561 29 ต.ค 2561
หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0063
ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามฟุตบอลป่ามื่น
24 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
24 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 B 9.00 เทิงวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
24 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
25 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 9.00 เทิงวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
25 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 10.30 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
25 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - พญาเม็งราย
26 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 B 9.00 ขุนตาลวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
26 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 A 10.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
26 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 9 A 13.00 เชียงของวิทยาคม - พญาเม็งราย
24 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 A 10.30 พญาเม็งราย - ปล้องวิทยาคม
11
0170
ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามฟุตบอลปล้องวิทยาคม 1
24 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
24 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 9.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
24 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 A 10.50 เทิงวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
25 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 9.30 เทิงวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
25 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 10.50 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
26 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 A 9.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
26 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 6 A 10.50 บุญเรืองวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 7 B 10.30 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 8 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 9 A 14.30 เวียงแก่นวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 10 A 9.00 เวียงแก่นวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 11 A 10.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 12 B 13.00 พญาเม็งราย - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 12 B 14.30 ขุนตาลวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 14 A 9.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 14 B 10.30 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 16 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - พญาเม็งราย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.031781911849976 วินาที