หมวดหมู่ : แฮนด์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0057
แฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
2
0060
แฮนด์บอล หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0017859935760498 วินาที