หมวดหมู่ : วอลเลย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0051
วอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามวอลเล่ย์บอล 1
29 ต.ค 2561 8.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 6 B 8.30 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 7 B 8.30 พญาเม็งราย - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 8 A 8.30 ไม้ยาวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 13 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 14 A 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 15 B 8.30 พญาเม็งราย - ปล้องวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 16 B 8.30 เชียงของวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 21 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 22 A 8.30 เชียงของวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 สอง 23 B 8.30 พญาเม็งราย - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 24 B 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
14
0054
วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามวอลเล่ย์บอล 1
29 ต.ค 2561 8.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 8.30 เทิงวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 B 8.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 12 B 8.30 เทิงวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 11 B 8.30 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 10 A 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 9 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 17 A 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 18 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 19 B 8.30 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 20 B 8.30 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 1 แรก 25 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1 พ.ย 2561 สนาม 1 แรก 26 A 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 1 แรก 27 A 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 1 แรก 28 A 8.30 เชียงของวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31
0171
วอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามวอลเล่ย์บอล 2
29 ต.ค 2561 8.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 B 8.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 A 8.30 พญาเม็งราย - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 A 8.32 เทิงวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 9 A 8.30 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 10 A 8.30 ไม้ยาวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 11 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 12 B 8.30 เชียงของวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 17 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 18 A 8.30 เทิงวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 19 B 8.30 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 20 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 25 A 8.30 พญาเม็งราย - บุญเรืองวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 26 A 8.30 เทิงวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 27 B 8.30 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 28 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
48
0172
วอลเลย์บอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามวอลเล่ย์บอล 1
29 ต.ค 2561 8.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 8.30 เทิงวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 8.30 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 13 A 8.30 เทิงวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 14 A 8.30 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 15 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 16 B 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 20 B 8.30 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
23 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 22 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 23 B 8.30 ยางฮอมวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 24 A 8.30 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 30 A 8.30 ไม้ยาวิทยาคม - พญาเม็งราย
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 31 A 8.30 เวียงแก่นวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
1 พ.ย 2561 สนาม 2 แรก 32 B 8.30 เชียงของวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1 ธ.ค 561 สนาม 2 แรก 33 B 8.30 ปล้องวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.02007007598877 วินาที