หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0039
เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
2
0042
เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
3
0179
เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
4
0180
เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [เดี่ยว]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
5
0181
เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
6
0182
เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
7
0183
เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
8
0184
เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
9
0185
เปตอง คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
10
0186
เปตอง คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
11
0187
เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
12
0188
เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
13
0189
เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
14
0190
เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0032780170440674 วินาที