หมวดหมู่ : แบดมินตัน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0024
แบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
-
2
0027
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [เดี่ยว]
-
3
0030
แบดมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
4
0033
แบดมินตัน หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-
5
0036
แบดมินตัน คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.011960983276367 วินาที