หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0009
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
หอประชุม 1
29 ต.ค 2561 09.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 เทิงวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 A 09.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 B 09.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 09.00 บุญเรืองวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 C 09.00 เทิงวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 C 9.00 เชียงของวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 7 D 09.00 ปล้องวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 D 09.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 18 A 09.00 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 17 A 9.00 เทิงวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 19 B 09.00 เชียงของวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 20 B 09.00 ปล้องวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 21 C 09.00 เทิงวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 22 C 09.00 ขุนตาลวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 23 D 09.00 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 24 D 09.00 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 34 A 13.00 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 34 A 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 36 B 13.00 เชียงของวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 37 B 13.00 ปล้องวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 38 C 13.00 เทิงวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 39 C 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 40 D 13.00 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 41 D 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 50 A 13.00 เทิงวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 51 A 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - พญาเม็งราย
28
0012
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
หอประชุม 1
29 ต.ค 2561 9.00
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 9 A 09.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 10 A 9.00 บุญเรืองวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 11 B 09.00 ขุนตาลวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
20 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 12 B 09.00 พญาเม็งราย - เทิงวิทยาคม
20 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 13 C 09.00 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 14 C 09.00 พญาเม็งราย - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 15 D 09.00 ขุนตาลวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 16 D 09.00 บุญเรืองวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 25 A 13.00 เชียงของวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 26 A 13.00 ปล้องวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 27 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 29 B 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 30 C 13.00 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 31 C 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 32 D 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 33 D 13.00 เชียงของวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 42 A 13.00 เชียงของวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 43 A 13.00 บุญเรืองวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 44 B 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 45 B 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 46 C 13.00 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 47 C 13.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 48 D 13.00 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 49 D 13.00 บุญเรืองวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
53
0015
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
หอประชุม 1
29 ต.ค 2561 9.00
54
0018
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
หอประชุม 1
29 ต.ค 2561
55
0021
เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
หอประชุม 1
-
56
0191
เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
หอประชุม 1
-
57
0192
เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
หอประชุม 1
-
58
0193
เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
หอประชุม 1
-
59
0194
เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี [ทีม]
สนามเปตอง ปล้องวิทยาคม
-
60
0195
เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ [ทีม]
หอประชุม 1
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0050370693206787 วินาที