หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0003
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามตะกร้อ 1
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 10.00 เวียงแก่นวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 11.00 เชียงของวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 ปล้องวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 11.00 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 11.00 เทิงวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 9.00 เทิงวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 10.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 A 11.00 ปล้องวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
11
0006
เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามตะกร้อ 1
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 B 14.00 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 6 A 15.00 เชียงของวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 B 14.00 เทิงวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 6 A 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 B 14.00 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 561 สนาม 1 แรก 6 A 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เชียงของวิทยาคม
21
0177
เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามตะกร้อ 2
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 9.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 A 11.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 A 11.00 ขุนตาลวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 13.00 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 A 11.00 ขุนตาลวิทยาคม - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 13.00 ปล้องวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 B 13.00 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
34
0178
เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามตะกร้อ 2
29 ต.ค 2561
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 ขุนตาลวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - พญาเม็งราย
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 A 16.00 เชียงของวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 17.00 ปล้องวิทยาคม - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เชียงของวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - ปล้องวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 7 A 16.00 เทิงวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 17.00 พญาเม็งราย - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 7 A 16.00 ขุนตาลวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 8 B 17.00 พญาเม็งราย - ปล้องวิทยาคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0050179958343506 วินาที