หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0173
บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย [ทีม]
สนามบาสเกตบอล 1
29 ต.ค 2561 9.00 น.
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2551 สนาม 1 แรก 1 A 09.00 พญาเม็งราย - ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6
0174
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย [ทีม]
สนามบาสเกตบอล 1
29 ต.ค 2561 9.00 น.
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 1 A 11.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 B 13.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 5 A 14.00 ขุนตาลวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 A 10.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 B 11.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 ปล้องวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 2 A 10.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - ขุนตาลวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 3 B 11.00 เทิงวิทยาคม - เชียงของวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 1 แรก 4 A 13.00 ปล้องวิทยาคม - พญาเม็งราย
16
0175
บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง [ทีม]
สนามบาสเกตบอล 2
29 ต.ค 2561 9.00 น.
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 เทิงวิทยาคม - เวียงแก่นวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ไม้ยาวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 11.00 ขุนตาลวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เวียงแก่นวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 11.00 ไม้ยาวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 1 A 09.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 2 B 10.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 3 B 11.00 ไม้ยาวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
26
0176
บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง [ทีม]
สนามบาสเกตบอล 2
29 ต.ค 2561 9.00 น.
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 A 13.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เทิงวิทยาคม
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 ขุนตาลวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เวียงแก่นวิทยาคม - เทิงวิทยาคม
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 เชียงของวิทยาคม - ปล้องวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 6 B 15.00 เชียงของวิทยาคม - ขุนตาลวิทยาคม
29 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เวียงแก่นวิทยาคม - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 5 A 14.00 เทิงวิทยาคม - พญาเม็งราย
31 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 A 13.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - พญาเม็งราย
30 ต.ค 2561 สนาม 2 แรก 4 A 13.00 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก - เวียงแก่นวิทยาคม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0039939880371094 วินาที