#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
รูป
1 ปล้องวิทยาคม 2 0 0 0
2 เทิงวิทยาคม 1 0 0 0
3 ไม้ยาวิทยาคม 1 0 0 0
4 พญาเม็งราย 0 0 0 0
5 ขุนตาลวิทยาคม 0 0 0 0
6 บุญเรืองวิทยาคม 1 0 0 0
7 เชียงของวิทยาคม 1 0 0 0
8 เวียงแก่นวิทยาคม 0 0 0 0
9 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 0 0 0
10 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0
11 ยางฮอมวิทยาคม 1 0 0 0
12 ปล้องวิทยาคม 85 0 27 7
13 เทิงวิทยาคม 28 0 23 4
14 ขุนตาลวิทยาคม 22 0 0 2
15 บุญเรืองวิทยาคม 16 0 0 1
16 เชียงของวิทยาคม 39 0 126 36
17 เวียงแก่นวิทยาคม 24 0 43 10
18 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 73 0 62 37
19 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 19 0 70 1
20 พญาเม็งราย 23 0 0 0
21 ไม้ยาวิทยาคม 20 0 0 0
22 ยางฮอมวิทยาคม 30 0 28 9
รวม 389 0 379 107  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0122971534729 วินาที