สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 กรีฑา 78 113 22 3
2 ฟุตบอล 7 28 10 98
3 เซปักตะกร้อ 8 33 4 31
4 เทเบิลเทนนิส 20 111 22 35
5 แบดมินตัน 15 0 0 0
6 เปตอง 18 31 0 8
7 ฟุตซอล 6 0 0 0
8 วอลเลย์บอล 8 46 31 126
9 แฮนด์บอล 6 0 0 0
10 ตะกร้อลอดห่วง 4 0 0 0
11 กีฬา-กรีฑาอนุบาล 20 0 0 0
12 กีฬามวยไทยสมัครเล่น 12 0 0 0
13 บาสเกตบอล 4 27 15 61
รวมทั้งหมด 206 389 104 362

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.024950981140137 วินาที