#
กิจกรรม
ทีม
0039 เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0042 เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0179 เปตองเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0180 เปตองเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0181 เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0182 เปตองคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0183 เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0184 เปตองคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0185 เปตอง คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0186 เปตอง คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน / ครู 1 คน 2
0187 เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 3 คน / ครู 1 คน 2
0188 เปตองทีม 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 3 คน / ครู 1 คน 2
0189 เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 3 คน / ครู 1 คน 2
0190 เปตองทีม 3 คน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 3 คน / ครู 1 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.024755954742432 วินาที