#
กิจกรรม
ทีม
0009 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 12
0012 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 11
0015 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 2 คน / ครู 2 คน 11
0018 เทเบิลเทนนิสเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 2 คน / ครู 2 คน 11
0021 เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 11
0191 เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 11
0192 เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 4 คน / ครู 2 คน 11
0193 เทเบิลเทนนิสคู่ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 4 คน / ครู 2 คน 11
0194 เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีม 4 คน / ครู 2 คน 11
0195 เทเบิลเทนนิส คู่ผสมรุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 4 คน / ครู 2 คน 11

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.002777099609375 วินาที