#
กิจกรรม
ทีม
0003 เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 6 คน / ครู 2 คน 9
0006 เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 6 คน / ครู 2 คน 8
0177 เซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 6 คน / ครู 2 คน 8
0178 เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 5 คน / ครู 2 คน 8

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.022716999053955 วินาที