#
กิจกรรม
ทีม
0173 บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 15 คน / ครู 3 คน 5
0174 บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 15 คน / ครู 3 คน 7
0175 บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 15 คน / ครู 3 คน 7
0176 บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 15 คน / ครู 3 คน 8

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.017669916152954 วินาที