#
กิจกรรม
ทีม
0063 ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 22 คน / ครู 3 คน 9
0066 ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 22 คน / ครู 3 คน 9
0170 ฟุตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 22 คน / ครู 3 คน 10

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.019353151321411 วินาที