#
กิจกรรม
ทีม
0119 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 5
0120 วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0125 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0126 วิ่ง 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0129 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0130 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0133 วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0134 วิ่ง 200 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0137 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0138 วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0139 วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0140 วิ่ง 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0147 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0148 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0151 วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0152 วิ่ง 800 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0157 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0158 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0159 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0160 วิ่ง 1,500 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0163 วิ่ง 5,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0164 วิ่ง 3,000 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 2
0165 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 4 คน / ครู 1 คน 2
0166 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 4 คน / ครู 1 คน 2
0196 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 4 คน / ครู 1 คน 2
0197 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 4 คน / ครู 1 คน 2
0198 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย ทีม 4 คน / ครู 1 คน 2
0199 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ทีม 4 คน / ครู 1 คน 2
0200 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ทีม 4 คน / ครู 1 คน 3
0201 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง ทีม 4 คน / ครู 1 คน 2
0202 กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0203 กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0204 กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 4
0205 กระโดดไกล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0206 พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0207 พุ่งแหลน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0208 พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0209 พุ่งแหลน รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0210 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0211 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0212 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0213 ทุ่มน้ำหนัก รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0214 ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0215 ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0216 ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3
0217 ขว้างจักร รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง เดี่ยว 1 คน / ครู 1 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.036463022232056 วินาที