เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. ขุนตาลวิทยาคม
  2. ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  3. ศูนย์การแข่งขันปล้องวิทยาคม
  4. ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
  5. เวียงแก่นวิทยาคม
  6. เจ้าหน้าที่เกียรติบัตร
  7. เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
  8. ยางฮอมวิทยาคม
  9. สหวิทยาเขตอิงโขง
  10. เทิงวิทยาคม

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 3
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 11
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 260
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1397
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 1397
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:54.92.193.89
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย

รางวัลชนะเลิศ เทิง

รางวัลรองชนะเลิศ  ห้วยซ้อฯ

รางวัลอันดับที่3 แม่ต๋ำ  และบุญเรือง

 

ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง

รางวัลชนะเลิศ แม่ต๋ำ

รางวัลรองชนะเลิศ  บุญเรือง

รางวัลอันดับที่3 ห้วยซ้อฯ  และ เวียงแก่น

 

ประเภทเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง

รางวัลชนะเลิศ ห้วยซ้อฯ

รางวัลรองชนะเลิศ  บุญเรือง

รางวัลอันดับที่3 แม่ต๋ำ  และ ยางฮอม

 

ระเภทเดี่ยว รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย

รางวัลชนะเลิศ ห้วยซ้อฯ

รางวัลรองชนะเลิศ  พญาเม็งราย

รางวัลอันดับที่3 ไม้ยา  และ ยางฮอม

 

:31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด :

คู่ผสม รุ่นไม่เกิน 15 ปี

รางวัลชนะเลิศ  ห้วยซ้อฯ

รองชนะเลิศอันดับ1  ขุนตาล

รางวัลอันดับ 3  ยางฮอม และ  แม่ต๋ำ 

 

คู่ผสม รุ่นไม่จำกัดอายุ

รางวัลชนะเลิศ  เชียงของ

รองชนะเลิศอันดับ1  เทิงวิท

รางวัลอันดับ 3  ยางฮอม และ  บุญเรือง

 

 

:30 ตุลาคม 2561

รายละเอียด :

29 ตุลาคม 2561

แม่ต๋ำ ชนะ ขุนตาล 2:1

เชียงของ ชนะ ปล้อง 2:0

ห้วยซ้อฯ ชนะ เวียงแก่น 2:0

เทิง ชนะ พญาเม็งราย 2:0

เชียงของ ชนะ พญา 2:0

30 ตุลาคม 2561

เชียงของ แพ้ เทิง 2:0

เชียงของ แพ้ เทิง  0:2

ปล้อง แพ้  พญาเม็งราย 1:2

1 พฤศจิกายน 2561

แม่ต๋ำ ชนะ เชียงของ 2:0

เทิง แพ้ ห้วยซ้อฯ1:2

 

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29 ตุลาคม 2561

ขุนตาล แพ้ เวียงแก่น 1:2

เชียงของ  ชนะ เทิง 2:0

ปล้อง  แพ้  แม่ต๋ำ 1:2

30 ตุลาคม 2561

เชียงของ ชนะ ขุนตาล  2:0

ห้วยซ้อ ชนะ  ปล้อง  2:1

เทิง  แพ้ เวียงแก่น  1:2

พญาเม็งราย ชนะ แม่ต๋ำ  2:0

31 ตุลาคม 2561

เชียงของ แพ้ เวียงแก่น 0:2

ห้วยซ้อฯ ชนะ แม่ต๋ำ 2:1

พญาเม็งราย -  ปล้อง 0:2

1 พฤศจิกายน 2561

เวียงแก่น  แพ้ พญา 0:2

ห้วยซ้อฯ แพ้ เชียงของ  1:2

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29 ตุลาคม 2561

เทิง แพ้ เวียงแก่น 29:34

ขุนตาล  แพ้  พญาเม็งราย  11:12

ห้วยซ้อฯ ชนะ ปล้อง  45:14

30 ตุลาคม 2561

ห้วยซ้อ ฯ ชนะ พญาเม็งราย 67:2

เวียงแก่น ชนะ เชียงของ 24:20

ขุนตาล แพ้ ปล้อง 18:23

 31 ตุลาคม 2561

ปล้อง ชนะ พญาเม็งราย 22:18

เทิง ชนะ เชียงของ 28:11

ห้วยซ้อฯ ชนะ ขุนตาล 73 :3

1 พฤศจิกายน 2561

ห้วยซ้อฯ ชนะ เทิง 37:24

ปล้อง แพ้ เวียงแก่น  12:35

 

 

 

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29 ตุลาคม  2561

เชียงของ  ชนะ ปล้อง  37:5

ห้วยซ้ฯ ชนะ เทิง  30:14

30 ตุลาคม 2561

เทิง ชนะ พญาเม็งราย

31 ตุลาคม 2561

พญาเม็งราย แพ้ ห้วยซ้อฯ

1 พฤศจิกายน 2561

ห้วยซ้อ ชนะ ปล้อง 47:2

เทิง แพ้ เชียงของ 8:39

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29 ตุลาคม 2561

ห้วยซ้อฯ ชนะ เทิง  23:4

เวียงแก่น  ชนะ  พญาเม็งราย  30:6

 

30 ตุลาคม 2561

ห้วยซ้อฯ ชนะ เวียงแก่น 17:9

เทิง ชนะ พญาเม็งราย 26:18

ขุนตาล แพ้ ปล้อง 4:52

 

31 ตุลาคม 2561

ห้วยซ้อฯ ชนะ พญาเม็งราย 28:1

เวียงแก่น ชนะ เทิง 23:14

เชียงของ แพ้ ปล้อง 26:29

1 พฤศจิกายน 2561

 

ห้วยซ้อ ชนะ เชียงของ 16:13

เวียงแก่น  แพ้ ปล้อง  14:29

 

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29 ตุลาคม 2561

เทิง ชนะ เวียงแก่น

เชียงของ  แพ้ ไม้ยา  6:7

ขุนตาล  แพ้  ปล้อง  2: 10

30 ตุลาคม 2561

เชียงของ ชนะ ขุนาล 27:3

ไม้ยา ชนะ ปล้อง 23:3

 

 31 ตุลาคม 2561

ห้วยซ้อฯ ชนะ เทิง 24:18

เชียงของ ชนะ ปล้อง 15:2

ไม้ยา ชนะ ขุนตาล 32:0

1 พฤศจิกายน 2561

ห้วยซ้อฯ แพ้ เชียงของ 10:22

เทิง ชนะ ไม้ยา 15:7

 

 

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29  ตุลาคม  2561

ปล้อง  ชนะ  แม่ต๋ำ  2:0

เชียงของ  แพ้  พญาเม็งราย  0:2

เวียงแก่น ชนะ ห้อยซ้อฯ  2:0

30 ตุลาคม 2561

เวียงแก่น  แพ้ เชียงของ 1:2

เทิง แพ้ แม่ต๋ำ 1:2

ห้วยซ้อฯ ชนะ พญาเม็งราย 2:1

31 ตุลาคม 2561

เวียงแก่น ชนะ พญาเม็งราย 2:0

ปล้อง ชนะ เทิง  2:1

ห้วยซ้อฯ แพ้ เชียงของ 1:2

1 พฤศจิกายน 2561

เชียงของ ชนะ แม่ต๋ำ  2:1

ปล้อง ชนะ เวียงแก่น  2:0

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29  ตุลาคม  2561

ปล้อง  แพ้ เทิง  0:2

เวียงแก่น  ชนะ  แม่ต๋ำ  2:0

เชียงของ  แพ้ ไม่ยา 2:1

30 ตุลาคม 2561

ปล้อง แพ้ เชียงของ 1:2

เวียงแก่น ชนะ ห้วยซ้อฯ 2:1

เทิง  แพ้ ไม้ยา  0:2

31 ตุลาคม 2561

เทิง แพ้ เชียงของ 0:2

แม่ต๋ำ แพ้ ห้วยซ้อฯ 0:2

ปล้อง ชนะ ไม้ยา 2:1

1 พฤศจิกายน 2561

เชียงของ ชนะ ห้วยซ้อฯ 2:0

เวียงแก่น ชนะ เทิง 2:0

 

 

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29  ตุลาคม 2561

เทิง ชนะ  ปล้อง  2:0

เวียงแก่น  ชนะ  พญาเม็งราย  2:0

ยางฮอม  ชนะ ขุนตาล 2:0

ห้อยซ้อฯ ชนะ  เชียงของ  2:1 

 

30 ตุลาคม 2561

เทิง ชนะ เวียงแก่น 2:1

ปล้อง แพ้ พญาเม็งราย 0:2

ยางฮอม ชนะ ห้วยซ้อฯ 2:1

ขุนตาล แพ้ เชียงของ 1:2

31 ตุลาคม 2561

ขุนตาล แพ้ ห้วยซ้อฯ 1:2

เวียงแก่น ชนะ ปล้อง 2:0

ยางฮอม ชนะ เชียงของ 2:1

เทิง ชนะ  พญาเม็งราย 2:0

 

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29 ตุลาคม 2561

ยางฮอง  แพ้ เชียงของ  1:2

ปล้องวิท ชนะ เทิงวิท  2:0

พญาเม็งราย  ชนะ  ขุนตาล  2:0

ไม้ยา  แพ้  เวียงแก่น 0:2

 

30 ตุลาคม 2561

ยางฮอม ชนะ ไม้ยา2:0

ขุนตาล  แพ้ เทิง  2:0

พญาเม็งราย ชนะ ปล้อง 2:0

เชียงของ  ชนะ เวียงแก่น  2:0

 

31 ตุลาคม 2561

ยางฮอม  ชนะ เวียงแก่น 2:0

เชียงของ ชนะ ไม้ยา 2:0

พญาเม็งราย ชนะ เทิง 2:1

ขุนตาล แพ้ ปล้อง 1:2

 

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29  ตุลาคม  2561

ยางฮอม  ชนะ  ขุนตาล 2:0

เทิง  ชนะ ปล้อง  2:0

เวียงแก่น   ชนะ  เชียงของ  2:0

แม่ต๋ำ  ชนะ  พญาเม็งราย  2 : 1

 

 30 ตุลาคม  2561

ยางฮอม ชนะ เวียงแก่น 0:2

ขุนตาล ชนะ ห้วยซ้อ 2:0

ปล้อง ชนะ พญาเม็งราย  2:0

เทิง ชนะ แม่ต๋ำ 2:0

 

31 ตุลาคม 2561

ขุนตาล แพ้ เชียงของ 0:2

ยางฮอม ชนะ ห้วยซ้อ  2:0

เทิง ชนะ พญาเม็งราย 2:0

ปล้อง ชนะ แม่ต๋ำ 2:0

 

1 พฤศจิกายน 2651

เวียงแก่น ชนะ ห้วยซ้อ  2:0

ยางฮอม ชนะ เชียงของ  2:0

ขุนตาล แพ้เวียงแก่น 0:2

เชียงของ ชนะ ห้วยซ้อฯ 2:0

 

 

 

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29   ตุลาคม 2561

คู่ที่ 1แม่ต๋ำ  ชนะ  ปล้อง 2:1

คู่ที่ 2 พญาเม็งราย  ชนะ  เวียงแก่น  2:0

คู่ที่ 3 ยางฮอม ชนะ  เชียงของ  2:0

คู่ที่ 4 เทิง  ชนะ ไม้ยา  2:0

30 ตุลาตม 2561

เทิง ชนะ พญาเม็งราย  2:1

ไม้ยา ชนะ บุญเรือง 2:1

ยางฮอม แพ้ แม่ต๋ำ  0:2

เชียงของ  แพ้ ห้วยซ้อฯ  0:2

31 ตุลาคม 2561

เวียงแก่น ชนะ ไม้ยา 2:0

เทิง ชนะ บุญเรือง 2:0

เชียงของ แพ้ ปล้อง 1:2

ยางฮอม ชนะ ห้วยซ้อ 2:1

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

29 ตุลาคม 2561

คู่ที่ 1 พญาเมฺ็งราย  แพ้ เชียงของ 2:5

คู่ที่ 2 เวียงแก่น  แพ้  ห้วยซ้อ  0:4

คู่ที่ 3 เทิงวิท ชนะ  บุญเรือง  13:0

คู่ที่ 4 ปล้องวิท ชนะ  ขุนตาล  2:0

30 ตุลาคม 2561

พญา ชนะ เวียงแก่น 3:0

เชียงของ เสมอ  ห้วยซ้อฯ 1:1

เทิง ชนะ ขุนตาล 9:0

ปล้อง ชนะ บุญเรือง  8:0

31 ตุลาคม 2561

พญารเม็งราย เสมอ ห้วยซ้อ 0:0

เชียงของ ชนะ เวียงแก่น  6:0

ขุนตาล ชนะ บุญเรือง  3:0

เทิง  ชนะ ปล้อง 8:0 

1 พฤศจิกายน 2561

ปล้อง แพ้ เชียงของ 0:4

เทิง ชนะ ห้วยซ้อฯ 9:0

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

ชนะเลิศ  เวียงแก่นวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ1  เชียงของวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ2  เทิงวิทยาคม และแม่ต๋ำฯ

:26 ตุลาคม 2561

รายละเอียด :

ชนะเลิศ  เวียงแก่นวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ1  เทิงวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับ2  ปล้องวิทยาคม และห้วยซ้อฯ

:26 ตุลาคม 2561

รายละเอียด :

26 ตุลาคม 2561

ขุนตาล  ชนะ ไม้ยา  2:0

เวียงแก่น  แพ้ ปล้อง 0:1

เชียงของ  ชนะ  พญาเม็งราย 5:2

 

1 พฤศภายน 2561

เชียงของ ชนะ ขุนตาล 2:0

ปล้อง แพ้ เทิง 0:5

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

25 ตุลาคม 2561

คู่ที่ 1 เทิงวิทยาคม - บุญเรืองวิทยาคม  6:0

คู่ที่ 2 เวียงแก่นวิทยาคม  - ห้วยซ้อฯ  2:2

 

 26 ตุลาคม 2561
คู่ที่ 1 แม่ต๋ำ - เทิง  0:3
คู่ที่ 2 บุญเรือง - ห้วยซ้อฯ  1:3

 

29 คุลาคม 2561
คู่ที่ 1 ปล้อง - พญาเม็งรายฯ  0:2

คู่ที่ 2 ขุนตาล -เชียงของ  1:3

คู่ที่ 3 เวียงแก่น - แม่ต๋ำ  4:1

 

30 ตุลาคม 2561

เวียงแก่น  ชนะ บุญเรือง 1:1

แม่ต๋ำ ชนะ ห้วยซ้อฯ 1:4

เชียงของ ชนะ พญาเม็งราย 1:0

ขุนตาล ชนะ ปล้อง 3:2

 

31 ตุลาคม 2561

เวียงแก่น แพ้ เทิง 1:2

เชียงของ เสมอ ปล้อง 2:2

ขุนตาล ชนะ พญาเม็งราย 1:0

1 พฤศจิกายน 2561

เทิง ชนะ ขุนตาล  6:2

เวียงแก่น แพ้  เชียงของ  0:3

:1 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด :

https://goo.gl/3v5gmS ดาวน์โหลดเพลงประกอบท่าเต้นแสดงพิธีเปิด "ปล้องเกมส์ 2018"

:4 ตุลาคม 2561

รายละเอียด :

♦ ขยายเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียน/ครู ถึง 22 ต.ค. 2561
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 22 ต.ค.2561 (เวลา 24.00 น.)

♦ จัดการแข่งขันกรีฑา 27 ตุลาคม 2561
♦ จัดการแข่งขัน  29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561
♦ ประกาศผลการแข่งขัน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
♦ เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร 8 พ.ย.2561

:19 ตุลาคม 2561

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.สูจิบัตรปล้องเกมส์ 2018 20 ต.ค. 25612.สูจิบัตรกรีฑา1/3 19 ตุลาคม 2561
3.สูจิบัตรกรีฑา2/3 19 ตุลาคม 25614.สูจิบัตรกรีฑา3/3 19 ตุลาคม 2561

สรุปผลแข่งขันตามกลุ่ม
#
กลุ่มโรงเรียน
รวม
1 สหวิทยาเขตอิงโขง 42 42 84 168
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 เวียงแก่นวิทยาคม 7 9 11 27
2 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 5 12 24
3 ปล้องวิทยาคม 7 4 12 23
4 เชียงของวิทยาคม 6 8 8 22
5 เทิงวิทยาคม 7 4 7 18
6 บุญเรืองวิทยาคม 0 5 8 13
7 ยางฮอมวิทยาคม 2 3 6 11
8 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 3 1 7 11
9 พญาเม็งราย 2 2 6 10
10 ขุนตาลวิทยาคม 1 0 5 6
11 ไม้ยาวิทยาคม 0 1 2 3
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน
สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 กรีฑา 78 254 183 278
2 ฟุตบอล 7 28 52 442
3 เซปักตะกร้อ 8 33 43 137
4 เทเบิลเทนนิส 20 101 123 178
5 แบดมินตัน 15 0 0 0
6 เปตอง 18 152 235 365
7 ฟุตซอล 6 0 0 0
8 วอลเลย์บอล 8 43 92 377
9 แฮนด์บอล 6 0 0 0
10 ตะกร้อลอดห่วง 4 0 0 0
11 กีฬา-กรีฑาอนุบาล 20 0 0 0
12 กีฬามวยไทยสมัครเล่น 12 0 0 0
13 บาสเกตบอล 4 28 52 242
รวมทั้งหมด 206 639 782 2,024
รูปภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตอิงโขง "ปล้องเกมส์ 2018" ประจำปีการศึกษา 2561

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.042245864868164 วินาที